Reference

Občanské, průmyslové a zemědělské stavby

žst. Mlýny – oprava fasády a VPP

Místo
Mlýny - Kytlice

Investor
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Popis
Jedná se o rekonstrukci budovy žst- Mlýny, konkrétně bourací práce, oprava fasády, zhotovení nové fasády, včetně provětrávaného soklu, výplně otvorů, zhotovení přístřešků a markýz, zpevněné plochy kolem objektu, zhotovení elektroinstalací, osvětlení a kamerového systému, zábradlí a hromosvod.